Kategori / Företag & Tjänster

Att få inspelade ljudfiler nedskrivet på papper är en väldigt bra lösning tack vare många anledningar, transkription som det heter gör det möjligt för dig att få en bättre överblick på det inspelade material som ni behöver spara och kommer därför göra ert arbete eller eftersökning mycket smidigare och mer tidseffektiv. Eftersom att det kan vara väldigt svårt att gå tillbaka och alltid hitta rätt ställe på något som man har spelat in så är det mycket bättre enligt många att istället ha det på papper för att man ska kunna gå igenom det som sades i efterhand utan att stressa eller behöva spola fram och tillbaka för att kunna hitta rätt ställe.

Många företag och verksamheter använder sig av transkription för att ha möjlighet att se över viktigt material och lättare kunna arbeta med det. Hos Snabbtranskribering.se kan ni få hjälp med transkribering i hög kvalitet för att ni ska kunna arbeta smidigt, enkelt och effektivt.

Bra priser och snabba leveranser!

Något som är väldigt viktigt för dem på Snabbtranskribering.se är just att du som kund får bra priser och alltid snabba leveranser för att ert arbete inte ska saktas ned på grund av väntetider. Transkribering.nu erbjuder er smarta och enkla lösningar för att ni ska kunna få era ljudfiler transkriberade, antingen så kan ni använda eget inspelningsmaterial eller så kan ni låna detta kostnadsfritt från företaget.

Sedan kommer ni enbart att behöva vänta i högst en vecka för att få er beställning levererad. För oavsett om ni har större kvantiteter av inspelat material eller om ni har en mindre beställning så arbetar man på Snabbtranskribering.se alltid för att ni ska ha ert färdiga material inom en vecka. Så med bra priser, snabba leveranser och riktigt bra villkor är Snabbtranskribering.se verkligen ett företag att rekommendera.

Transkribering är något som är otroligt smidigt att använda sig av oavsett i vilket syfte man behöver göra det. Oftast är det inom olika yrken som man behöver använda sig av transkribering då man spelar in viktiga samtal och intervjuer som man kan behöva gå igenom i efterhand för att få koll på fakta och detaljer i vad som sades.

Många gånger så är det mycket lättare att överblicka längre samtal i text istället för att behöva gå igenom sina ljudfiler om och om igen för att höra rätt partier. Dock är det svårt att finna tid till att skriva ned ljudfilerna på egen hand, därför så finns idag www.transkriberamera.se som kan hjälpa er med just detta på mycket kort tid till ett väldigt bra pris för att ni enkelt ska kunna se ert material och ha koll på det ni söker efter.

Beställ idag- få leverans inom en vecka!

För att ni som beställande kunder ska bli nöjda så är de alltid väldigt noga med att hålla god kvalitet på arbetet på transkriberamera.se, ni kommer även att få snabb leverans då ni nästan alltid kan garanteras högst en veckas väntetid på färdig beställning. Då de tar betalt per inspelad ljudtimme så kan ni enkelt räkna ut vilket pris ni ungefär kommer att hamna på.

Det är alltid bäst att anlita en professionell transkriberare för att få ned ljudfiler till text om det handlar om viktigt eller känsligt material speciellt, detta eftersom att det ofta är detaljerna som räknas och då är det otroligt viktigt att allt material stämmer som är nedskrivet från de sparade ljudfilerna som sedan ska användas. Så beställ din transkription från www.transkriberamera.se så kommer ni garanterat att bli nöjda med den beställning ni får hem för att arbeta med.

Om du ska transkribera intervju kan det vara bra att översätta talspråket till skriftspråk. Detta kallas för att man skall transkribera texter. Talspråk och skriftspråk skiljer sig åt en hel del framförallt i utfyllnadsord, mindre bindeord och meningar som används spontant. Dessutom kan det förekomma dialektala uttal och poängteringar genom röststyrka, betoningar, gestikuleringar, miner eller pauser.

Om man transkriberar en talad text, översätter man karaktärsdrag som betonar de budskap som talspråket formulerar. Här bör man dock ta hänsyn till vad den skrivna texten skall handla om och eventuellt utelämna vissa känslouttryck. Det går dock inte att till 100% översätta det talade språket ordagrant och transkriberingen bör därför anpassas till vad man eftersträvar i texten. Är det viktigast vad talaren försöker berätta i talet istället för hur, bör man ta hänsyn till detta.

Att tänka på när man transkriberar texter.

Man bör till att börja med undvika att transkribera talets dialekt till skriftspråk. Olika ord i skilda dialekter kan ha annorlunda betydelser och kan ha en fatal inverkan om man direktöversätter dem till skrift. Det fonetiska alfabetet har en lång inlärningsprocess, vilket inte får anses vara en rimlig arbetsinsats i samband med transkriberingen.

Det är däremot viktigt att allt som talas ordagrant skrivs om till skriftspråk. Man bör dock se till att upprepningar elimineras både när det gäller fakta och enstaka ord. Det är även viktigt att man markerar vem som säger vad i intervjun. Mellan varje replik bör en ny rad följa, så att man skiljer talarna åt på ett bra sätt.

Om intervjun innehåller egna kommentarer bör dessa markeras med en hakparentes, så att dessa kan urskiljas ifrån den resterande dialogen. En betoning eller ett skratt bör antingen understrykas eller särskiljas med ett citationstecken eller en parentes.