Är det så att du har behov av borrade stålpålar? Då hittar du det hos företaget Scandia Steel. De erbjuder borrade stålpålar eller stålrörspålar som det heter i olika dimensioner. Deras stålrörspåle är CE-märkt och godkänd enligt ETA_15-0029. Sådana här pålar används när man ska bygga olika saker eller göra en viss sorts konstruktion.

Många gånger så installerar men dessa pålar genom att använda sig av sänkhammarborrning. De fungerar då det är lite svårare grundförhållanden eller där det inte är tillräckligt med att använda sig av en slagen påle. När man sätter fast en sådan här påle så borrar man ner till att man får kontakt med ett berg och sedan en bit in i berget. Sedan kan man dimensionera dem så att de samverkar med resten av materialet.

Olika former av pålar

Om det är så att du behöver borrade stålpålar, så har Scandic Steel dels stålkärnepålar, dels stålrörspålar. Stålkärnepålar är bra att använda sig av när det är lite besvärligare markförhållanden. Då använder man sig av borrade pålar, alltså borrade stålpålar. Det är ett mycket bra alternativ mot slagna pålar. Dessa sorters pålar kan ta höga laster och kommer i olika diameter.

När det kommer till slagna stålrörspålar så installeras dessa med hjälp av en hydraulhammare, vibro, tryckluftshammare, fallhejare eller hydraulhejare. Dessa pålar kan man fylla med betong eller med cement. Är det så att du och ditt företag har behov av borrade stålpålar eller andra sorters pålar, se då till att besöka Scandic Steels hemsida.