Vid utövning av flugfiske använder man sig av speciella spön kallade flugspön. De består av kolfiber och blir på så sätt mycket lätta viktmässigt och är enkla att kasta med. Förr tillverkades flugspön av glasfiber och några få varianter finns ännu på marknaden även om kolfiber är betydligt vanligare. Materialet splitcane, som består av delad och limmad bambu var det första material som användes och finns fortfarande att tillgå i viss mån. I framtiden kommer troligtvis olika nanomaterial att ta över.

Längden på ett flugspö mäts i fot och varierar mellan 5-20 fot. Flugspöet har olika styvhet fördelat på de olika spödelarna. Ju styvare ett spö är ju mer precision och kunskap kräver det. Mjuka spön lämpar sig därmed bättre till nybörjare då det är mer förlåtande mot eventuella misstag.

Flugfiskespöns olika klasser.

Flugspön delas in i olika klasser beroende på vilken vikt som ska läggas på fluglinan. Ju tyngre klass desto grövre och större fisk kan fångas. De olika klasserna delas in i kategorierna 3-12. Klass 3-5 lämpar sig bäst för fångst i bäckar, åar och småsjöar, klass 6-8 för fiske i sjöar och älvar, klass 9-10 är bäst vid blåsiga kuster och älvar och den högsta klassen 9-12 passar bäst för riktigt grovt fiske i tropikerna.

Greppet på flugspöet delas in i kategorierna enhands-,tvåhands- eller switchspön. Ett enhandsspö duger gott vid fiske i Sverige och är som längst 11 fot. Längden bestäms främst av storleken på flugan som tänkt användas. Tvåhandsspön passar för större fångster och är oftast mellan 12-17 fot långt. Längden på spöet väljs efter storleken på vattnet. Ett switchspö kan användas både som ett enhands- och ett tvåhandsspö. Längden varierar mellan 10-12 fot.