Allmänt om flugspön

Vid utövning av flugfiske använder man sig av speciella spön kallade flugspön. De består av kolfiber och blir på så sätt mycket lätta viktmässigt och är enkla att kasta med. Förr tillverkades flugspön av glasfiber och några få varianter finns ännu på marknaden även om kolfiber är betydligt vanligare. Materialet splitcane, som består av delad och limmad bambu var det första material som användes och finns fortfarande att tillgå i viss mån. I framtiden kommer troligtvis olika nanomaterial att ta över.

Längden på ett flugspö mäts i fot och varierar mellan 5-20 fot. Flugspöet har olika styvhet fördelat på de olika spödelarna. Ju styvare ett spö är ju mer precision och kunskap kräver det. Mjuka spön lämpar sig därmed bättre till nybörjare då det är mer förlåtande mot eventuella misstag.

Flugfiskespöns olika klasser.

Flugspön delas in i olika klasser beroende på vilken vikt som ska läggas på fluglinan. Ju tyngre klass desto grövre och större fisk kan fångas. De olika klasserna delas in i kategorierna 3-12. Klass 3-5 lämpar sig bäst för fångst i bäckar, åar och småsjöar, klass 6-8 för fiske i sjöar och älvar, klass 9-10 är bäst vid blåsiga kuster och älvar och den högsta klassen 9-12 passar bäst för riktigt grovt fiske i tropikerna.

Greppet på flugspöet delas in i kategorierna enhands-,tvåhands- eller switchspön. Ett enhandsspö duger gott vid fiske i Sverige och är som längst 11 fot. Längden bestäms främst av storleken på flugan som tänkt användas. Tvåhandsspön passar för större fångster och är oftast mellan 12-17 fot långt. Längden på spöet väljs efter storleken på vattnet. Ett switchspö kan användas både som ett enhands- och ett tvåhandsspö. Längden varierar mellan 10-12 fot.

Specialmaskiner gör skillnaden

För att verkligen få ut det yttersta av en produktion är det viktigt att ha rätt maskiner, för att få de ultimata maskinerna bör man satsa på specialmaskiner. Precis som det låter är det maskiner som skapas efter förutsättningar och för att skapa en ultimat lösning. Industri specialmaskiner kan göra skillnaden mellan en produktion som går runt och en produktion som faktiskt går med vinst. På en arbetsplats är det generellt så att det är personalen som står för den största utgiftsposten, vilket också innebär att det är lönsamt att effektivisera denna del.

Personer kan göra saker mer flexibelt än vad en maskin kan göra, i alla fall i regel, men en specialmaskin kan gå över gränserna och fungera på ett sätt som man annars kan sakna i denna form av arbetskraft. I vanliga fall skapas utrustningar för att kunna uppfylla flera olika krav och önskemål från olika verksamheter, de har inte samma förutsättningar och för att mer parten ska bli nöjda hittar man en mellan lösning. Men en specialmaskin skapas för en specifik verksamhet, dennes önskemål, krav och förutsättningar.

Se till att specialmaskinen blir en framtidssatsning.

Det som utmärker specialmaskiner är att de ofta har längre räckvidd än standard lösningar, de kan arbeta med känsligt material som annars skulle ta skada i traditionella maskiner. I framtagningsprocessen av en specialmaskin är det viktigt att vara noggrann och ha gjort en grundlig undersökning av processen. Man bör inte låsa sig vid en lösning utan kommer tjäna på att i framtiden kunna reglera utrustningen, på så sätt skapar man en utvecklingsmöjlighet. Utveckling vad det gäller egen tillverkning och arbetssätt men också för att kunna få ta del av teknikutveckling. En utveckling som ibland kan vara svår att förutspå men om man vill vara framträdande inom det man gör så är den viktig att hänga med i.

Arkitektritade trähus för ett personligare hem

Ett hem ska kännas personligt, det håller de flesta med om. Men det är inte alltid det enklaste att få den där hemtrevliga känslan som man söker. Då är det viktigaste att man ser till vad man gillar personligen i sitt hem. Att då kunna bygga ett arkitektritat trähus är något som passar många väldigt bra eftersom att man då får ett personligt hur byggt från grunden där man kan vara med hela vägen från planering fram tills att man har ett färdigt hem.

Hos http://www.nassjohus.se/ kan ni läsa mer om hur ni går tillväga för att komma i kontakt med dem och börja planera inför ert bygge av drömhuset som ni vill ha där hemma. Då ett arkitektritat trähus alltid kommer att kännas personligt och unikt är det verkligen en investering i familjen och framtiden eftersom att dessa hus inte tappar i värde utan sköter man dem väl så kommer man att kunna njuta av sitt hem i många generationer. Så ge era barn ett vackert trähus att växa upp i och kontakta Nässjö Hus redan idag för att sätta igång med planeringen.

Många tjänster inom bygg.

För att ni ska få så mycket hjälp som möjligt kommer Nässjö Hus att hjälpa er med så mycket som möjligt hela vägen från start till slut. Eftersom att det är ett arkitektritat hus som ni ska bygga så krävs det en del planering innan ni sätter igång. Men det är inget som ni behöver oroa er för, inom företaget är man mycket van att arbeta med detta och ni kommer att få vara med men få hjälp med allt som ni önskar. Så för att få det drömhem som ni alltid önskat er är det bara att kontakta Nässjö Hus idag och börja planeringen på ert arkitektritade trähus.

Hur fungerar en hjärtstartare?

Om du tittar på tv eller filmer har du utan tvekan sett en hjärtstartare som används. Vad de används för är ett ge människor en kick tillbaka till livet. Skådespelarna gör att dem ser lätta ut att använda men de är komplicerade små maskiner som med ett underverk håller människor vid liv. Här kommer jag att förklara hur de fungerar och hur det går till.

Tanken bakom en hjärtstartare är att skicka en liten elektrisk laddning mellan två punkter. Laddningen måste passera genom hjärtat för att göra någon effekt. Placeringen av elektroderna är mycket viktig och måste göras rätt. En elektrod placeras på vänster sida runt den nedre delen av bröstet, i-framför hjärtat och den andra på den högra sidan av patienten bakom hjärtat, mellan skulderbladen. Det var år 1899 när Jean Louis Prevost och Frederic Batelli först visade defibrillering.

Utvecklingen inom defibrillering går snabbt framåt.

De upptäckte, när man testade på en hund, att små elektriska laddningar framkallade ventrikelflimmer. Med tiden defibrillering har utvecklats och det var inte förrän på 1950-talet som metoden med hjärtstartare först användes. Innan dess utfördes defibrillering av hjärtat vid öppen kirurgi då elektroder lades direkt på hjärtat, med sluten bröst metod används elektroder på utsidan av kroppen.

Denna metod kräver dock en större laddning för att kunna passera genom kroppen. Det var Bernard Lown, 1959, som utvecklat defilbratorn ytterligare. Han kom på idén att ladda upp defibrillatorn innan för att skicka en snabbladdning genom kroppen vilket gör maskinen enklare att använda. Detta var den standard maskin fram till slutet av 1980-talet då man upptäckte att lägre laddning fortfarande kan producera defibrillering och fungera utmärkt som hjärtstartare. Den minskade storleken och vikten på maskinen och banade väg för bärbara defibrillatorer.

Mer än bara ett fönster med dekorglas

Bor du eller jobbar du i en byggnad som har stora glaspartier; då kan det vara en bra idé att satsa på snyggt dekorglas. Är det så att visa av glasytorna skapar insyn kan det vara skönt att minska insynen samtidigt som du behåller ljuset fönstret ger, med dekorglas löser du detta snyggt och smidigt. Det finns en uppsjö med olika mönster och färger som du kan fästa på dina fönster, du kan även välja hur mycket ljus du vill ska släppas igenom men också hur mycket man ska kunna se igenom.

Man kan också välja hur mycket av själva fönstrets glas som skall täckas av en eller flera dekorer, kanske vill man minska insynen i nederdelen av fönster och ha helt öppet i andra halvan. Fundera på vilket behov du ar och vad du tycker är snyggt, sedan är det bara att beställa, här finns inga begränsningar för hur det kan se ut.

Att synas utan att bli sedd, men hjälp av dekorglasen.

Gäller det ett företagsfönster kan det vara skönt för anställda att kunna arbeta i lugn och ro utan att alla kan se in och se allt man gör. Men företaget vill med största sannolikhet synas utåt, genom att specialanpassat dekorglas kan man visa sin logga utåt eller vad man kan tänkas önska. När du skapar logga eller liknande är det viktigt att tänka på att utseendet på dekorglas varierar beroende på hur solen skiner. Detta blir oftast en snygg effekt men kan vara viktig att tänka på så att man inte visar upp fel bild av företaget.

Det är inga problem att fästa dekorer på glas som inte är raka, allt anpassas efter dina förutsättningar och skulle det finnas behov eller önskningar kan man rent av måla mönstret förhand på plats.

Transkribera intervju genom webbsidan Transkribering.nu

Om du ska transkribera intervju kan det vara bra att översätta talspråket till skriftspråk. Detta kallas för att man skall transkribera texter. Talspråk och skriftspråk skiljer sig åt en hel del framförallt i utfyllnadsord, mindre bindeord och meningar som används spontant. Dessutom kan det förekomma dialektala uttal och poängteringar genom röststyrka, betoningar, gestikuleringar, miner eller pauser.

Om man transkriberar en talad text, översätter man karaktärsdrag som betonar de budskap som talspråket formulerar. Här bör man dock ta hänsyn till vad den skrivna texten skall handla om och eventuellt utelämna vissa känslouttryck. Det går dock inte att till 100% översätta det talade språket ordagrant och transkriberingen bör därför anpassas till vad man eftersträvar i texten. Är det viktigast vad talaren försöker berätta i talet istället för hur, bör man ta hänsyn till detta.

Att tänka på när man transkriberar texter.

Man bör till att börja med undvika att transkribera talets dialekt till skriftspråk. Olika ord i skilda dialekter kan ha annorlunda betydelser och kan ha en fatal inverkan om man direktöversätter dem till skrift. Det fonetiska alfabetet har en lång inlärningsprocess, vilket inte får anses vara en rimlig arbetsinsats i samband med transkriberingen.

Det är däremot viktigt att allt som talas ordagrant skrivs om till skriftspråk. Man bör dock se till att upprepningar elimineras både när det gäller fakta och enstaka ord. Det är även viktigt att man markerar vem som säger vad i intervjun. Mellan varje replik bör en ny rad följa, så att man skiljer talarna åt på ett bra sätt.

Om intervjun innehåller egna kommentarer bör dessa markeras med en hakparentes, så att dessa kan urskiljas ifrån den resterande dialogen. En betoning eller ett skratt bör antingen understrykas eller särskiljas med ett citationstecken eller en parentes.